Oferta: 
Konsultacje psychologiczne, psychoterapia, interwencja kryzysowa, testy i opinie psychologiczne. 
Psychoterapia zgodna z zasadami szkoły integracyjnej wykorzystującej najlepsze uznane osiągnięcia psychoterapii, między innymi: terapii psychodynamicznej, terapii poznawczo-behawioralnej CBT, terapii systemów dla rodzin i innych. Rozwiązanie jest dobierane do potrzeb klienta. 
Już podczas pierwszych 1-3 spotkań-konsultacji istnieje możliwość znaczącej zmiany samopoczucia i zaplanowania dalszych kroków. Kolejne spotkania w postaci psychoterapii dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb.

Terapia może odbywać się indywidualnie, dla par i rodzin lub grupowo. Terapia grupowa jest organizowana tematycznieAby dołączyć do grupy wskazane jest jedno wstępne spotkanie indywidualne w cenie 50 zł /30 min lub kontakt mailowy lub telefoniczny (882 53 54 55), cena terapii grupowej zgodnie z Cennikiem.

Specjalizacja w dwóch obszarach: 

Dorośli: 
Oferta dla osób dorosłych – pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, napięcie, stres, obniżenie samopoczucia, praca nad poprawą jakości życia, rozwój, terapia par, terapia małżeńska, adopcja, kryzys w małżeństwie, rozwód, depresjanerwica, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, bulimia, zaburzenia osobowości, CHAD, DDA, przemoc, trauma, PTSD. 

W ramach terapii depresji możliwe jest leczenie w ramach projektu E-COMPARED. Wiecej... 

Rodzina i dzieci: 
Oferta dla rodzin, rodziców i dzieci. Praca polega głównie na oferowaniu wsparcia rodzicom, tak aby stali się ekspertami dla własnego dziecka. Pomoc skierowana jest przede wszystkim do rodziców, chcących pomóc całej rodzinie, a więc poprawić swoje samopoczucie, pomóc dziecku i dążyć do osiągnięcia stanu dobrze funkcjonującej rodziny. Wsparcie dla rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami zachowania, zachowaniami buntowniczymi, problemami szkolnymi, dzieci ze spektrum autyzmu, w tym Aspergera; dzieci z ADHD, zaburzeniami po traumie (PTSD), wsparcie dla rodziców adopcyjnych, dzieci skrzywdzonych, molestowanych, z zaburzeniami więzi, np. po utracie najbliższego rodzica. Problem wieku dorastania i separacji oraz pomoc w sytuacjach wszelkich problemów wychowawczych. Pomoc we współpracy ze środowiskiem szkolnym. Profesjonalne wsparcie dla rodziców dzieci adopcyjnych. Wsparcie dla rodziców rozwiedzionych. Terapia indywidualna dla młodzieży. Interwencja kryzysowa.

Godziny przyjęć:  codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 21.00w soboty: 8.00-16.00.